Vol 35, No 1 (2006)

Uredila / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Marija Stanonik PDF
POSEGANJE V SLOVSTVENO FOLKLORO. ZNAMENJE USTVARJALNOSTI ALI NEMOČI?
INTERFERENCE IN LITERARY FOLKLORE. A SIGN OF CREATIVITY OR IMPOTENCE?
7–49

Vladka Tucovič PDF
MOTIV RIBE FARONIKE V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI IN LIKOVNI UMETNOSTI 20. STOLETJA
A MOTIF OF A FISH CALLED FARONIKA IN SLOVENIAN LITERATURE AND FINE ARTS OF THE 20TH CENTURY
51–68

Marjeta Pisk PDF
ODDALJENOST IN BLIŽINA LJUDSKEGA V POEZIJI ALOJZA GRADNIKA
DISTANCE AND CLOSENESS OF THE POPULAR IN THE POETRY OF ALOJZ GRADNIK
69–87

Mojca Kovačič PDF
ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH
BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS
89–106

Urša Šivic PDF
NAČINI OBLIKOVANJA POPULARNOGLASBENIH PRIREDB LJUDSKIH PESMI
POPULAR ARRANGEMENTS OF FOLK SONGS
107–122

Rebeka Kunej PDF
TRANSFORMACIJE LJUDSKEGA PLESA V PREDSTAVITVAH ZA »DRUGE«. PRIMER TREH KOL IZ BELE KRAJINE
TRANSFORMATION OF FOLK DANCES IN PRESENTATIONS FOR “OTHERS”. THREE CIRCLE DANCES FROM BELA KRAJINA
123–134

Barbara Ivančič Kutin PDF
LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V VASI ČADRG – DEL KULTURNEGA IZROČILA
CHORONYMS AND OECONYMS IN THE VILLAGE OF ČADRG. AN ELEMENT OF CULTURAL HERITAGE
135–158

Jože Ftičar PDF
DRAMILO PORABSKIH SLOVENCEV ALI NJIHOV LABODJI SPEV? OB PRVEM SLOVARJU IN PRVEM ROMANU V PORABSKI SLOVENŠČINI
A CALL FOR AWEKENING OR A SWAN SONG? ON THE FIRST DICTIONARY AND FIRST NOVEL IN RABA VALLEY SLOVENIAN
159–166

Mojca Ravnik PDF
VSTOP V EVROPSKO UNIJO V DOLINI IDRIJE
CELEBRATIONS IN THE IDRIJA RIVER VALLEY OF SLOVENIAN ENTRANCE INTO THE EUROPEAN UNION
167–182

Jadranka Djordjević PDF
INTERNET – THE VIRTUAL MATCHMAKER
INTERNET – ŽENITNI POSREDNIK
183–194

Liza Debevec PDF
ŽENSKE IN ISLAM V URBANEM BURKINA FASU. DEFINICIJE IN INTERPRETACIJE POBOŽNOSTI
WOMEN AND ISLAM IN URBAN BURKINA FASO. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS OF PIETY
195–205

Maja Godina - Golija PDF
FRANC FERK IN NJEGOV POMEN ZA MUZEJSKO IN NARODOPISNO DEJAVNOST NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM
FRANC FERK AND THE IMPORTANCE OF HIS MUSEOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC ACTIVITIES FOR ŠTAJERSKO
207–218

Špela Ledinek Lozej PDF
RAZISKAVE STAVBARSTVA IN BIVALNE KULTURE VIPAVSKE DOLINE. PREGLED POGLAVITNIH VIROV IN LITERATURE PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
ARCHITECTURE AND DWELLING CULTURE IN THE VIPAVA VALLEY. OVERVIEW OF SOURCES AND BIBLIOGRAPHY FOR THE PERIOD PRIOR TO THE SECOND WORLD WAR
219–245

Obletnice / Anniversaries

Aleš Iglič PDF
OB 130-LETNICI ROJSTVA SLOVENSKEGA ETNOLOGA, ANTROPOLOGA, ZGODOVINARJA IN DIPLOMATA DR. NIKA ZUPANIČA (1876–1961). DODATEK: DR. NIKO ZUPANIČ: ŠE NEKAJ SPOMINOV NA DRAGOTINA KETTEJA (SPISANO L. 1950)
THE 130TH BIRTH ANNIVERSARY OF DR. NIKO ZUPANIČ
247-255

In memoriam

Marija Klobčar PDF
VLASTO KOPAČ (1913–2006) 257-261

Poročila o konferencah / Reports

Mojca Kovačič PDF
16. MEDNARODNA KONFERENCA ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA LJUDSKA GLASBILA (VILNIUS, LITVA, 5.–8. APRIL 2006) 263-265

Knjižna poročila in ocene / Book Reviews

Ivanka Počkar PDF
MATEJA HABINC: NE LE ROŽMARIN ZA SPOMIN. O SPOMINSKIH PREDMETIH IN NJIHOVEM SHRANJEVANJU 267-269

Špela Ledinek Lozej PDF
DARJA KRANJC: MOČ PREPOZNAVNOSTI. PREDLOG NOTRANJE OPREME OBNOVLJENE ZAVAROVANE DOMAČIJE 270-272

Barbara Ivančič Kutin PDF
MARIJA STANONIK: HIŠNA IMENA V ŽIREH 272-273

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
JANEZ BOGATAJ IDR.: NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA 273-277

Rebeka Kunej PDF
TVRTKO ZEBEC: KRČKI TANCI. PLESNO-ETNOLOŠKA STUDIJA = TANAC DANCES ON THE ISLAND OF KRK. DANCE ETHNOLOGY STUDY 278-280

Maša Marty PDF
BRUNO B. REUER (UR.): VEREINTES EUROPA – VEREINTE MUSIK? VIELFALT UND SOZIALE DIMENSIONEN IN MITTEL- UND SÜDOSTEUROPA / UNITED EUROPE – UNITED MUSIC? DIVERSITY AND SOCIAL DIMENSION IN CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE 280-284

Marjeta Pisk PDF
JAHRBUCH DES ÖSTERREICHISCHEN VOLKSLIEDWERKES. BAND 53/54 285-288

Mojca Ravnik PDF
GLASNIK ETNOGRAFSKOG INSTITUTA SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI 53 288-290

Sebastjan Rosa PDF
JAN MCMILLEN (UR.): GAMBLING CULTURES. STUDIES IN HISTORY AND INTERPRETATION 290-293

Špela Ledinek Lozej PDF
SETHA M. LOW IN DENISE LAWRENCE - ZÚÑIGA (UR.): THE ANTHROPOLOGY OF SPACE AND PLACE. LOCATING CULTURE 293-297