Vol 34, No 2 (2005)

Uredila / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Jurij Fikfak

Table of Contents

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Veronica E. Aplenc PDF
TO DEVELOP THE ACCEPTABLY MODERN. SLOVENIAN URBAN LANDSCAPE UNDER SOCIALISM, 1969–1982
KAKO RAZVITI SPREJEMLJIVO MODERNO. SLOVENSKA URBANA KRAJINA V SOCIALIZMU, 1969–1982
7-22

Jernej Mlekuž PDF
REPREZENTACIJE ŽENSKOSTI V TISKU SLOVENSKE POLITIČNE EMIGRACIJE V ARGENTINI
THE REPRESENTATION OF WOMANHOOD IN THE PRESS OF SLOVENIAN POLITICAL EMIGRATION IN ARGENTINA
23-42

Jack Santino PDF
COMMERCIALISM, CAPITALISM, AND CELEBRATION
KOMERCIALIZACIJA, KAPITALIZEM IN PRAZNOVANJE
43-54

Jaka Repič PDF
TRANSLOKALNE SKUPNOSTI V URBANIH NASELJIH PORT MORESBYJA. POMEN POJMOVANJA PROSTORA V PROCESU USTVARJANJA ETNIČNIH IDENTITET
TRANSLOCAL COMMUNITIES IN URBAN SETTLEMENTS OF PORT MORESBY. NOTIONS OF SPACE IN THE FORMATION OF ETHNIC IDENTITIES
55-73

Jurij Fikfak PDF
O RECEPCIJI IN PRODUKCIJI HARMONIJE. NEKAJ IZHODIŠČ NA PRIMERU ŠKOROMATOV
ON THE RECEPTION AND PRODUCTION OF HARMONY. SOME POINTS OF DEPARTURE BASED ON THE ŠKOROMATI
75-86

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
O ETNOLOGIJI IN LEKSIKOGRAFIJI. SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON MED ZAMISLIJO IN IZIDOM
ON ETHNOLOGY AND LEXICOGRAPHY. THE LEXICON OF SLOVENIAN ETHNOLOGY BETWEEN CONCEPTION AND PUBLICATION
87-107

Miran Puconja PDF
O KMEČKI KULTURI
ON PEASANT CULTURE
109-134

Jana Mlakar Adamič PDF
VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE
EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS
135-153

Bojan Knific PDF
KOSTUMIRANJE NARODNO-ZABAVNIH ANSAMBLOV
DESIGNING STAGE COSTUMES FOR POLKA MUSIC ENSEMBLES
155-177

Marija Cvetek PDF
BAJESLOVNO IZROČILO V BOHINJSKEM FOLKLORNEM PRIPOVEDNIŠTVU
MYTHOLOGICAL TRADITION IN THE FOLK NARRATIVE OF BOHINJ
179-216

Monika Kropej PDF
FRANC KRAMAR IN NJEGOVA ZBIRKA »IŽANSKEGA IN DRUGEGA NARODNEGA BLAGA«
FRANC KRAMAR AND HIS COLLECTION OF »ORAL TRADITION FROM IG AND OTHER REGIONS«
217-239

Naško Križnar PDF
FILMI BOŽA ŠKERLJA
THE FILMS OF BOŽO ŠKERLJ
241-254

Mojca Ravnik PDF
SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU OB DESETLETNICI ŽEGNANJA KONJ. POPRAVKI IN DOPOLNITVE
ST. STEPHEN'S DAY CELEBRATIONS IN ZANIGRAD. AFTER TEN YEARS OF THE BLESSING OF HORSES. CORRIGENDA ET ADDENDA
255-259

In memoriam

- - PDF
BORUT BRUMEN (1963–2005) 261

Poročila o konferencah / Reports

Saša Poljak Istenič PDF
TURIZEM IN FESTIVALI KOT TRANSNACIONALNO IZKUSTVO (INNSBRUCK, 5.–7. 5. 2004) 263-264

Knjižna poročila in ocene / Book Reviews

Saša Poljak Istenič PDF
JURIJ FIKFAK, ALEŠ GAČNIK, NAŠKO KRIŽNAR, HELENA LOŽAR - PODLOGAR (UR.): O PUSTU, MASKAH IN MASKIRANJU. RAZPRAVE IN GRADIVA 265-270

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
MARIJA STANONIK: SLOVSTVENA FOLKLORISTIKA MED JEZIKOSLOVJEM IN LITERARNO VEDO 270-274

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
JURIJ FIKFAK, FRANE ADAM IN DETLEF GARZ (UR.): QUALITATIVE RESEARCH. DIFFERENT PERSPECTIVES, EMERGING TREND 274-281

Saša Poljak Istenič PDF
WILHELM TSCHINKEL: KOČEVARSKA FOLKLORA V ŠEGAH, NAVADAH, PRAVLJICAH, POVEDKAH, LEGENDAH IN DRUGIH FOLKLORNIH IZROČILIH / GOTTSCHEER VOLKSTUM IN SITTE, BRAUCH, MÄRCHEN, SAGEN, LEGENDEN UND ANDEREN VOLKSTÜMLICHEN ÜBERLIEFERUNGEN 281-284

Marija Klobčar PDF
IGOR CVETKO: TRARA, PESEM PELJA. SLOVENSKA OTROŠKA GLASBILA, ZVOČILA IN ZVOČNE IGRAČE 284-285

Boštjan Narat PDF
MARIJA KLOBČAR, DRAGO KUNEJ, MIRKO RAMOVŠ IN URŠA ŠIVIC: ODMEV PRVIH ZAPISOV 285-286

Špela Ledinek Lozej PDF
THOMAS SCHÜRMANN: ERBSTÜCKE. ZEUGNISSE LÄNDLICHER WOHNKULTUR IM ELBE-WESER-GEBIET 286-288

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
DUNJA RIHTMAN-AUGUŠTIN: ETHNOLOGY, MYTH AND POLITICS. ANTHROPOLOGIZING CROATIAN ETHNOLOGY 288-290

Katja Jerman PDF
ZOE BRAY: LIVING BOUNDARIES. FRONTIERS AND IDENTITY IN THE BASQUE COUNTRY 290-293

Friedbert Ficker PDF
EDGAR HÖSCH, KARL NEHRING U. HOLM SUNDHAUSEN (HRSG.): LEXIKON ZUR GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS. REDAKTION KONRAD CLEWIG 293-295