Vol 44, No 3 (2015)

Uredila / Edited by Jurij Fikfak & Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

2015 Miscellanea

Liisa Granbom-Herranen, Saša Babič, Piret Voolaid
PROVERBIAL EXPRESSIONS IN NEWSPAPERS. A STUDY IN ESTONIA, FINLAND, AND SLOVENIA
PREGOVORNI IZRAZI V ČASOPISJU. RAZISKAVA ESTONSKIH, FINSKIH IN SLOVENSKIH ČASOPISOV
5-32

Marjetka Golež Kaučič PDF
“OH, GIRL OF MINE, BRING ME SOME WATER.” WATER IN SLOVENIAN FOLKSONG TRADITION
»DEKLE MOJE, PRINESI MI VODE.« VODA V SLOVENSKI LJUDSKI PESEMSKI TRADICIJI
33-52

Marija Klobčar PDF
SONGS ABOUT THE LISBON EARTHQUAKE, OR THE SLOVENIAN RESPONSE TO STORIES ABOUT SOMEONE ELSE’S MISFORTUNE
PESMI O LIZBONSKEM POTRESU ALI SLOVENSKI ODZIV NA ZGODBO O NESREČI DRUGEGA
53-72

Monika Kropej Telban PDF
SIMBOLNA EKVIVALENCA MOTIVOV V PRIPOVEDIH O ŽENSKIH BAJESLOVNIH BITJIH NARAVE
SYMBOLIC EQUIVALENCES IN BELIEF TALES ABOUT FEMALE NATURE SPIRITS
73-92

Andrea Matošević PDF
OMLADINSKE RADNE AKCIJE: KONTINUITETI I ODMACI IZ ISKUSTVA AKCIJAŠA
YOUTH LABOR ACTIONS: CONTINUITIES AND DIFFERENCES IN LABOR BRIGADE MEMBERS’ EXPERIENCES
93-111

Daša Ličen PDF
THE FINE AND THE TASTELESS. ISTRIAN CULINARY EXPERTS AND TASTE
EKSPERTI ISTRSKE KULINARIKE IN OKUS
113-130

Petar Bagarić PDF
THE OPEN SUBJECT AND THE HURTFUL WORLD: TOUCH AND OPENING UP THE POSTMODERN SUBJECT
OTVORENI SUBJEKT I POVRJEĐUJUĆI SVIJET: DODIR I OTVARANJE POSTMODERNOG SUBJEKTA
131-148

Blaž Bajič PDF
USTVARJANJE PROSTOROV USTVARJALNOSTI. SODOBNI ROKODELSKI SEJMI V LJUBLJANI KOT PRODUKCIJA LOKALNOSTI
CREATING SPACES OF CREATIVITY: CONTEMPORARY ARTS AND CRAFTS FAIRS IN LJUBLJANA AS PRODUCTION OF LOCALITY IN TIME OF A NEOLIBERAL PARADIGM OF PLACE
149-170

Marija Stanonik PDF
SLOVENSKI PREGOVORI KOT KULTURNA DEDIŠČINA. KLASIFIKACIJA IN REDAKCIJA KORPUSA
SLOVENIAN SAYINGS AS CULTURAL HERITAGE: CORPUS CLASSIFICATION AND EDITING
171-214

In memoriam

Monika Kropej Telban PDF
AKADEMIK DR. MILKO MATIČETOV (1919–2014) 215-218