1.
Špelec S. ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA AND THE METAMORPHOSIS OF HIS PORTRAYAL IN LEADING SLOVENIAN NEWSPAPERS<br>JUGOSLOVANSKI KRALJ ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ IN METAMORFOZE NJEGOVE PODOBE V SLOVENSKEM ČASOPISJU</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2016Jun.15 [cited 2020Aug.6];45(1):83-104. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/4817