1.
Ledinek Lozej Špela. MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI. Traditiones [Internet]. 2010Dec.10 [cited 2020Aug.6];39(2):178-80. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1391