1.
Kovačič M. ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH<br>BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2006Oct.13 [cited 2020Mar.31];35(1):89–106. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1160