1.
Huzjan V. PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2008Oct.10 [cited 2020Apr.10];37(1):113–133. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1083