Hazler, Vito. “PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</Br&gt;”. Traditiones 41, no. 2 (December 14, 2012): 123-134. Accessed April 3, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/942.