Špelec, Sara. “ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA AND THE METAMORPHOSIS OF HIS PORTRAYAL IN LEADING SLOVENIAN NEWSPAPERS<br>JUGOSLOVANSKI KRALJ ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ IN METAMORFOZE NJEGOVE PODOBE V SLOVENSKEM ČASOPISJU</Br&gt;”. Traditiones 45, no. 1 (June 15, 2016): 83-104. Accessed August 6, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/4817.