Kovačič, Mojca. “ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH<br>BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS</Br&gt;”. Traditiones 35, no. 1 (October 13, 2006): 89–106. Accessed April 4, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1160.