Šivic, Urša. “VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</Br&gt;”. Traditiones 36, no. 2 (December 14, 2007): 27–41. Accessed April 4, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1089.