Huzjan, Vanja. “PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</Br&gt;”. Traditiones 37, no. 1 (October 10, 2008): 113–133. Accessed March 31, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1083.