HazlerV. “PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</Br&gt;”. Traditiones, Vol. 41, no. 2, Dec. 2012, pp. 123-34, doi:10.3986/Traditio2012410209.