MlekužJ. “ZVONE ŽIGON: IZZIVI DRUGAČNOSTI. SLOVENCI V AFRIKI IN NA ARABSKEM POLOTOKU”. Traditiones, Vol. 33, no. 1, Oct. 2004, pp. 280-1, https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1471.