Ledinek Lozej Špela. “MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI”. Traditiones, Vol. 39, no. 2, Dec. 2010, pp. 178-80, https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1391.