ŽeleA. “VLOGA LEKSIKOLOGIJE PRI OHRANJANJU IN AKTUALIZIRANJU SLOVENSKE NARODOPISNE LEKSIKE<br>THE ROLE OF LEXICOLOGY IN THE PRESERVATION AND ACTUALIZATION OF SLOVENIAN ETHNOGRAPHIC VOCABULARY</Br&gt;”. Traditiones, Vol. 33, no. 2, Dec. 2004, pp. 207-15, doi:10.3986/Traditio2004330210.