Mlakar AdamičJ. “VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE<br>EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS</Br&gt;”. Traditiones, Vol. 34, no. 2, Dec. 2005, pp. 135-53, doi:10.3986/Traditio2005340208.