DebevecL. “ŽENSKE IN ISLAM V URBANEM BURKINA FASU. DEFINICIJE IN INTERPRETACIJE POBOŽNOSTI<br>WOMEN AND ISLAM IN URBAN BURKINA FASO. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS OF PIETY</Br&gt;”. Traditiones, Vol. 35, no. 1, Oct. 2006, pp. 195–205, doi:10.3986/Traditio2006350111.