ŠivicU. “VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</Br&gt;”. Traditiones, Vol. 36, no. 2, Dec. 2007, pp. 27–41, doi:10.3986/Traditio2007360202.