HuzjanV. “PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</Br&gt;”. Traditiones, Vol. 37, no. 1, Oct. 2008, pp. 113–133, doi:10.3986/Traditio2008370106.