[1]
HazlerV., “PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</br&gt;”, Traditiones, vol. 41, no. 2, pp. 123-134, Dec. 2012.