[1]
Ledinek Lozej Špela, “MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI”, Traditiones, vol. 39, no. 2, pp. 178-180, Dec. 2010.