[1]
ŠivicU., “VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</br&gt;”, Traditiones, vol. 36, no. 2, pp. 27–41, Dec. 2007.