[1]
HuzjanV., “PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</br&gt;”, Traditiones, vol. 37, no. 1, pp. 113–133, Oct. 2008.