HazlerV. (2012) “PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 41(2), pp. 123-134. doi: 10.3986/Traditio2012410209.