KunejR. (2017) “SPREMINJAJOČI SE TEKSTI IN KONTEKSTI VELIKONOČNEGA PLESA V METLIKI<br>THE CHANGING TEXTS AND CONTEXTS OF THE EASTER DANCE RITUAL IN METLIKA</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 46(3), pp. 123-142. doi: 10.3986/Traditio2017460306.