StavělováD. (2015) “THE POLKA VERSUS THE WALTZ. CZECH NATIONAL DANCES IN THE POLITICAL CONTEXT OF THE NINETEENTH CENTURY<br>POLKA NASPROTI VALČKU. ČEŠKI NACIONALNI PLESI V POLITIČNEM KONTEKSTU 19. STOLETJA</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 44(2), pp. 91-111. doi: 10.3986/Traditio2015440205.