KunejD. (2016) “»JAZ NISEM MUZIKANT, JAZ SEM LJUDSKI GODEC.« VLOGA FRANCA LAPORŠKA PRI REVITALIZACIJI TRSTENK<br>‘I AM NOT A MUSICIAN, I AM A FOLK MUSICIAN.’ THE ROLE OF FRANC LAPORŠEK IN THE REVITALIZATION OF PINPIPE (TRSTENKE)</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 45(2), pp. 83-101. doi: 10.3986/Traditio2016450206.