MlekužJ. (2004) “ZVONE ŽIGON: IZZIVI DRUGAČNOSTI. SLOVENCI V AFRIKI IN NA ARABSKEM POLOTOKU”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 33(1), pp. 280-281. Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1471 (Accessed: 31March2020).