KlobčarM. (2008) “38. MEDNARODNA KONFERENCA RAZISKOVALCEV BALAD (CARDIFF, WALES, VELIKA BRITANIJA, 28. JULIJ–2 AVGUST 2008)”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 37(1), pp. 205-206. Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1408 (Accessed: 27September2020).