KosiM. (2010) “JARMILA BACHMANNOVÁ IN VALENTIN SUKSOV: JAK SE TO ŘEKNE JINDE. ČESKA PŘÍSLOVÍ A JEJICH JINOJAZYČNÉ PROTĚJŠKY”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 39(2), pp. 181-182. Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1392 (Accessed: 17January2021).