Ledinek Lozej Špela (2010) “MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 39(2), pp. 178-180. Available at: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1391 (Accessed: 6August2020).