ŽeleA. (2004) “VLOGA LEKSIKOLOGIJE PRI OHRANJANJU IN AKTUALIZIRANJU SLOVENSKE NARODOPISNE LEKSIKE<br>THE ROLE OF LEXICOLOGY IN THE PRESERVATION AND ACTUALIZATION OF SLOVENIAN ETHNOGRAPHIC VOCABULARY</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 33(2), pp. 207-215. doi: 10.3986/Traditio2004330210.