Mlakar AdamičJ. (2005) “VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE<br>EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 34(2), pp. 135-153. doi: 10.3986/Traditio2005340208.