KovačičM. (2006) “ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH<br>BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 35(1), pp. 89–106. doi: 10.3986/Traditio2006350104.