BringéusN.-A. (2007) “CANDLES IN SWEDISH CHURCHES<br>SVEČE V ŠVEDSKIH CERKVAH</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 36(1), pp. 29–38. doi: 10.3986/Traditio2007360103.