ŠivicU. (2007) “VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 36(2), pp. 27–41. doi: 10.3986/Traditio2007360202.