HuzjanV. (2008) “PODOBA OTROKA V SLOVENSKI LJUDSKI PRIPOVEDNI PESMI. PSIHOANALITIČNE VINJETE<br>IMAGE OF CHILDREN IN SLOVENIAN FOLK BALLADS. PSYCHOANALYTIC VIGNETTES</br&gt;”, Traditiones. Ljubljana, Slovenija, 37(1), pp. 113–133. doi: 10.3986/Traditio2008370106.