Hazler, Vito. 2012. “PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION<br>PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV</Br&gt;”. Traditiones 41 (2). Ljubljana, Slovenija, 123-34. https://doi.org/10.3986/Traditio2012410209.