Stavělová, Daniela. 2015. “THE POLKA VERSUS THE WALTZ. CZECH NATIONAL DANCES IN THE POLITICAL CONTEXT OF THE NINETEENTH CENTURY<br>POLKA NASPROTI VALČKU. ČEŠKI NACIONALNI PLESI V POLITIČNEM KONTEKSTU 19. STOLETJA</Br&gt;”. Traditiones 44 (2). Ljubljana, Slovenija, 91-111. https://doi.org/10.3986/Traditio2015440205.