Podjed, Dan. 2014. “BEING SEEN, BEING GOOD: HOW OBSERVATION INFLUENCES DRIVING HABITS<br>BITI VIDEN, BITI DOBER. KAKO OPAZOVANJE VPLIVA NA VOZNIŠKE NAVADE</Br&gt;”. Traditiones 43 (3). Ljubljana, Slovenija, 115-23. https://doi.org/10.3986/Traditio2014430306.