Špelec, Sara. 2016. “ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA AND THE METAMORPHOSIS OF HIS PORTRAYAL IN LEADING SLOVENIAN NEWSPAPERS<br>JUGOSLOVANSKI KRALJ ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ IN METAMORFOZE NJEGOVE PODOBE V SLOVENSKEM ČASOPISJU</Br&gt;”. Traditiones 45 (1). Ljubljana, Slovenija, 83-104. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450106.