Kunej, Drago. 2016. “»JAZ NISEM MUZIKANT, JAZ SEM LJUDSKI GODEC.« VLOGA FRANCA LAPORŠKA PRI REVITALIZACIJI TRSTENK<br>‘I AM NOT A MUSICIAN, I AM A FOLK MUSICIAN.’ THE ROLE OF FRANC LAPORŠEK IN THE REVITALIZATION OF PINPIPE (TRSTENKE)</Br&gt;”. Traditiones 45 (2). Ljubljana, Slovenija, 83-101. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450206.