Mlekuž, Jernej. 2004. “ZVONE ŽIGON: IZZIVI DRUGAČNOSTI. SLOVENCI V AFRIKI IN NA ARABSKEM POLOTOKU”. Traditiones 33 (1). Ljubljana, Slovenija, 280-81. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1471.