Ravnik, Mojca. 2007. “ZORA ŽAGAR (1950–2007)”. Traditiones 36 (2). Ljubljana, Slovenija, 223-25. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1415.