Kosi, Mateja. 2010. “JARMILA BACHMANNOVÁ IN VALENTIN SUKSOV: JAK SE TO ŘEKNE JINDE. ČESKA PŘÍSLOVÍ A JEJICH JINOJAZYČNÉ PROTĚJŠKY”. Traditiones 39 (2). Ljubljana, Slovenija, 181-82. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1392.