Ledinek LozejŠpela. 2010. “MIROSLAV ŠULIGOJ BREMEC (UR.): LJUDEM. LJUDSKA DEDIŠČINA ZA MUZEJE NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI”. Traditiones 39 (2). Ljubljana, Slovenija, 178-80. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1391.