Mlakar AdamičJana. 2005. “VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE<br>EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS</Br&gt;”. Traditiones 34 (2). Ljubljana, Slovenija, 135-53. https://doi.org/10.3986/Traditio2005340208.