Kovačič, Mojca. 2006. “ZVONOVI. NJIHOVA ZVOČNA IN SEMANTIČNA RAZSEŽNOST V SLOVENSKI MODERNI POEZIJI, LJUDSKIH PESMIH, PREGOVORIH IN REKIH<br>BELLS. THEIR MUSICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN MODERN SLOVENIAN POETRY, FOLK SONGS, PROVERBS, AND SAYINGS</Br&gt;”. Traditiones 35 (1). Ljubljana, Slovenija, 89–106. https://doi.org/10.3986/Traditio2006350104.