BringéusNils-Arvid. 2007. “CANDLES IN SWEDISH CHURCHES<br>SVEČE V ŠVEDSKIH CERKVAH</Br&gt;”. Traditiones 36 (1). Ljubljana, Slovenija, 29–38. https://doi.org/10.3986/Traditio2007360103.